Alam ko na ang boses ng maliliit ay hindi napapakinggan. Kaya importante para sa kapakanan ng lahat na ang isang tapat na lider ng bansa:

Dapat makinig sa kanyang kapaligiran,
dapat matuto sa ating mamamayan, at dapat tayong lahat ay kumilos.

Ang solusyon sa ating mga problema ay hindi lamang manggagagling sa namumuno. Pwede ring mangggaling ito sa pinamumunuan. Kaya dapat ang ilagay ng mamamayan sa senado ay yung marunong makinig, marunong matuto, at handang kumilos para sa mamamayan.

Tapat ba kayo sa bansa? Tapat ba kayo sa tao?